היכן?

שטח החווה הוא 700 דונם בשני אתרים
550 דונם  - השטח הדרומי
150 דונם - השטח הצפוני
וממוקם ממזרח לעיר עכו.