על המאבק -


מאבק על המשך קיומה של חוות הניסיונות גליל מערבי – במסגרת התוכנית למתחמים מעודפים לדיור (ותמ"ל) מקודמת בקצב מואץ תוכנית "שערי עכו" תמ"ל מס' 1042. התוכנית הנ"ל מפקיעה את שטחי חוות הניסיונות לטובת מתחמים לדיור. המאבק של חקלאי הגליל המערבי הוא לדחות ככל הניתן את הפקעת שטח החווה ובמקביל לאתר שטח חלופי להעתקת החווה. חשוב לציין שמר שמעון לנקרי ראש העיר עכו תומך במאבק שלנו לשלביות במימוש התוכנית ומציאת פתרון חלופי להמשך קיומה של חוות הניסיונות בגליל המערבי. על כן, הפצת המידע על חשיבות חוות הניסיונות הינה בעלת ערך רב.

המאבק

הצעת חוק להגבלת פעילות הותמ"ל בקרקע חקלאית

עפ"י הצעת החוק, מוצע לקבוע כי המדינה תוכל להכריז על קרקע חקלאית ככזו שהותמ"ל יכול לדון בה רק לאחר "מיצוי כל הקרקעות המוגדרות מקרקעי ישראל שאינן קרקע חקלאית"

גלובס / נדל"ן ותשתיות  14/12/2017, 12:14
 

מכתב לשר החקלאות 23.11.17

חוות הניסיונות המתמחה בתחום האבוקדו על סף סגירה

הזמן הירוק 31.8.17

מכתב לשר החקלאות - 24.8.2017

פנייה דחופה להתערבות השר בנושא חוות הניסויים החקלאית עכו / גליל מערבי

"שערי עכו" תמ"ל 1042

התנגדות משרד החקלאות - 3.10.2017

התנגדות בשם החווה - 27.9.2017

מכתב תמיכה להמשך פעילות החווה 15.8.2017

- מיקי נוי מדריך ראשי אבוקדו במשרד החקלאות.