leaf, leaf, nature, green
חקלאות וסביבה
חלק מרכזי בעבודות המחקר בחוות הניסיונות הוא בתחום של חקלאות ידידותית לסביבה – הדברה ידידותית, שימוש במים מושבים וכו'.
 
stats-up, stats-up, growth, improvement, bars, graph, statistics
ערך התיישבותי וכלכלי
אזור הגליל המערבי הסמוך לגבול הצפון מוגדר כפריפריה. זאת ההתיישבות המבססת את אחיזתנו בגבולות הארץ. יישובי הגליל המערבי נשענים על חקלאות לקימות הכלכלית. חוות הניסיונות היא המשענת המקצועית להצלחה הכלכלית. 

 
graduation, graduation, hat, education
שיתוף מערכת ההדרכה החקלאית והמגדלים
בסיס קיומה של חוות הניסיונות הוא בהעברה והטמעה של הידע הנוצר והנצבר אצל המדריכים והמגדלים. 

 
link6, link, attach, chain, anchor, url, uri
שיתוף פעולה עם מוסדות המחקר
מיטב החוקרים בארץ ממנהל המחקר החקלאי "מכון וולקני", מוסדות אקדמיים וחברות מסחריות, מבצעים מחקרים בחוות הניסיונות גליל מערבי.

 
microscope, microscope, research, lab
חשיבות קיומה של חוות הניסיונות
חוות הניסיונות (הפועלת משנת 1923) מהווה מקור מרכזי ותשתית ליצירת ידע חקלאי, המוביל את התפתחות ענפי החקלאות בארץ בכלל ובגליל המערבי בפרט. כידוע – החקלאות הישראלית ידועה בכל העולם בפיתוחי הידע ובחדשות המקצועית.

 

מי אנחנו