תוכניות מחקר -  גד"ש ומטעים

ביצוע מחקרים אבקדו - 2017

ביצוע ניסיונות גד"ש וירקות