מחקר ופיתוח

הפצה והטמעה אצל המגדלים

אבן שואבת לצמיחה מקצועית וכלכלית

 
יעדים ודרכי פעולה:
 
ייזום וביצוע מו"פ יישומי ואקדמי בחווה ובמשקים.
הכנסת גידולים חדשים וטכניקות גידול מתקדמות.
מיצוב החווה כמרכז לביצוע קשת רחבה של ניסיונות באיכות גבוהה.
להיות גורם מוביל ואבן שואבת לצמיחה מקצועית וכלכלית של ענפי החקלאות.
שילוב חוקרים, מדריכים ומגדלים בפעילות המו"פ.
הפצה והטמעה של הידע הנצבר בקרב המדריכים והמגדלים.
ייזום פעילות חינוכית עם בתי הספר והקהילות באזור.
שיתוף פעולה עם מוסדות המחקר, אירגונים חקלאים והגופים האזוריים.
הדרים
40 דונם.
פיתוח זנים חדשים.
 
גידולי שדה וירקות
190 דונם.
מרכז פיתוח ידע של זנים חדשים ושיטות גידול מתקדמות.
הרכב גידולים:
אבוקדו 
​470 דונם.
חוות הניסיונות גליל מערבי היא מוקד המחקרים העיקרי של ענף האבוקדו בארץ.

שיטות גידול מתקדמות

חוות הניסיונות האזורית גליל מערבי היא תאגיד משותף בבעלות מועצה אזורית מטה אשר, מועצה אזורית זבולון ותשלובת מילואות. החווה פועלת בתוקף הסכם הפעלה עם משרד החקלאות שהוא בעל הזכויות בקרקע. חוות הניסיונות גליל מערבי (ובשמה הקודם "חוות עכו") הוקמה בשנת 1923 על ידי המנדט הבריטי. חוות הניסיונות הוקמה להדגמה ולניסויים בגידולי שדה. בשנת 1932 הוקמה חוות המטעים.
 
ייעוד חוות הניסיונות והמו"פ (מחקר ופיתוח) האזורי בגליל המערבי
- לפתח את הידע המקצועי של ענפי החקלאות
- להפיץ ולהטמיע את הידע אצל המגדלים.
- לתמוך בשיפור הרווחיות של ענפי החקלאות.

שטח החווה הוא 700 דונם וממוקם ממזרח לעיר עכו.
 

חקלאות / סביבה

פיתוח זנים חדשים - אבוקדו, הדרים, גד"ש וירקות

הפצה והטמעת ידע

הפצה והטמעה אצל המגדלים

מחקר ופיתוח

אבן שואבת לצמיחה מקצועית וכלכלית